Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 

Επιστημονικά Περιοδικά

 

 

Επιστημονικά Συνέδρια (με κριτές)

  1. Gkikas DC, Theodoridis PK (2018) Artificial Intelligence (AI) Impact on Digital Marketing Research. Springer Proceed. Business, Economics. Strategic Innovative Marketing and Tourism. 7th ICSIMAT, Athenian Riviera, Greece, 2018. ISBN: 978-3-030-12452-6

  2. Theodoridis PK, Gkikas DC (2018) How Artificial Intelligence Affects Digital Marketing. Springer Proceed. Business, Economics. Strategic Innovative Marketing and Tourism. 7th ICSIMAT, Athenian Riviera, Greece, 2018. ISBN: 978-3-030-12452-6

 

 

Dimitris C. Gkikas